brama szybkobieżna 1 brama szybkobieżna 2 brama szybkobieżna 3 brama szybkobieżna 4

Bramy szybkobieżne do zastosowania w mroźniach

Bramy wykorzystywane przy mroźniach powinny spełniać takie warunki i rozwiązanie konstrukcyjne, które pozwolą zapobiec osadzaniu się lodu na prowadnicach, ale też zagwarantują szczelność i niedługi czas otwierania oraz zamykania. Wszystko bowiem po to, aby inwestor nie ryzykował straty swoich pieniędzy.

Konstrukcja bramy względem kosztów eksploatacyjnych mroźni

Bramy szybkobieżne do mroźni są zwykle wyposażone w specjalne przewody grzewcze w prowadnicach, aczkolwiek posiadają też ogrzewanie w skrzynce sterującej, co umożliwia zapobiegnięcia oblodzenia na częściach roboczych danej bramy. Jest to rozwiązanie, które może zredukować koszty związanie z utrzymaniem urządzenia w dobrym stanie i w pełnej sprawności technicznej, a także pozwala na jego wieloletnią i intensywną eksploatację.

Bramy przemysłowe przeznaczone do mroźni, posiadają system uszczelek, które skutecznie eliminują szansę na to, że dojdzie do jakichkolwiek nieszczelności. Tym samym, redukcji ulega również utrata energii, a także ryzyko wynikania do mroźni różnych zanieczyszczeń z pomieszczeń znajdujących się obok.

Zalety krótkiego czasu otwierania i zamykania się bramy

Kiedy trwa proces projektowania mroźni, szczególną uwagę poświęca się temu, aby dobrać jak najlepsze materiały izolacyjne oraz do instalacji mroźniczej. Niestety, bardzo często na dalszy plan schodzi wówczas bardzo istotny aspekt, jakim jest prawidłowe zamknięcie otworu bramowego. Podczas prac przeładunkowych, twarda brama mroźnicza jest nieustannie otwarta, a to będzie powodować dość sporą utratę energii. Rozwiązaniem na wypadek takiej sytuacji jest zastosowanie dodatkowej bramy szybkobieżnej, gdyż takowe zastawienie bram będzie w stanie skutecznie ograniczyć wymianę powietrza, a tym samym zminimalizuje straty energetyczne. Brama szybkobieżna będzie otwierać się jedynie na czas przejścia pracowników bądź też przejazdu wózków widłowych, zamykając się natychmiast po przejściu na drugą stronę. Tym samym ilość utraconego ciepła w związku z niezamknięciem otworu bramowego, będzie zależna od tego, jak prezentuje się różnica temperatur między mroźnią, a pomieszczeniem przyległym, a także od otworu bramowego.

Specjalistyczny system otwierania

Obecnie projektowane mroźnie, bardzo często zaopatrzone są w dość wysokie wejście, aby umożliwić wykorzystanie wysokich wózków widłowych. Warto jednak wiedzieć, że rozwiązanie to może doprowadzić do istotnych strat energii.

Przykładowo, strata energii poprzez otwartą bramę, której wysokość wynosi 3,5 m, będzie prawie trzykrotnie większa, niżeli w wypadku bramy, której wysokość sięga jedynie 2 m. Większość modeli bram, które znajdują się w ofertach producentów, nie posiadają możliwości regulacji wysokości otwierania, a to będzie wiązać się z każdorazowym otwieraniem bramy do jej pełnej wysokości, a tym samym do niekontrolowanej utraty dużej ilości energii. Należy zatem sięgać po takie bramy, które umożliwiają zaprogramowanie przynajmniej dwóch wysokości podnoszenia płata bramy. Dzięki tej funkcji, będziemy w stanie dostosować wysokość podnoszenia bramy do częściowej lub całkowitej wysokości.

Gwarancja bezpieczeństwa zarówno dla pracowników, jak i dla towaru

Najlepsze bramy szybkobieżne do mroźni, są w stanie zapewnić wszelkie względy bezpieczeństwa. Stosuje się w ich wypadku urządzenia zabezpieczające, jak np. specjalne, bezprzewodowe detektory, a także blat bramy bez wykorzystania jakichkolwiek sztywnych i twardych elementów. Wszystko to ma na celu zapewnić użytkownikom ochrony, przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami.

Należy mieć pełną świadomość tego, iż dobór bramy do mroźni jest ściśle związany z koniecznością wzięcia pod uwagę długiej listy czynników, które mogą mieć bezpośredni wpływ na finalne koszty eksploatacji obiektu. Co więcej, odpowiednio dostosowana brama szybkobieżna, umożliwi nam  redukcję strat energii, ograniczając wymianę powietrza, a także wydatnie podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowania, poprzez uniemożliwienie oblodzenia się posadzki mroźni.